Planleggingsdager 2022/23:

barnehagen er stengt:

Mandag     15.08.22

Mandag      07.11.22

Mandag      02.01.23

Tirsdag        11.04.23

Fredag         19.05.23