STEDSANS - LEVE VED TINNSJØEN

er et delprosjekt i regi avforskningsprosjektet

”Stedsplanlegging: Mennesker og vann i Tinn og Rjukan”

ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Dr.polit. Inger Birkeland er prosjektleder og forsker.

Prosjektet pågår i perioden 2006-2009

Se mer på hjemmesiden  

http://www.chora.no/

Inger Birkeland vil delta på foreldremøte i høst og gi mer informasjon om prosjektet.

Vesletun skal være en del av prosjektet 

og vi har kalt vårt prosjekt for Vassreisa.

Rammeplanen sier en del som passer godt til vår deltagelse i prosjektet:

Rammeplanen 3.6 s 41

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.

Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.

Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Rammeplanen 5.7 s 55

Barnehagen bør samarbeide med lokalsamfunnet for å gi barna varierte opplevelser og tilknytning til nærmiljøet.

Et godt samspill mellom barnehagen og skolen, kulturlivet, institusjoner, frivillige organisasjoner og menigheter kan berike både barnehagen og lokalmiljøet og bidra til å gi barnehagen lokal forankring.

Vassreisa

blir navnet både på prosjektet og navnet på resultatet av prosjektet.

Vassreisa skal være en reise som starter fra Håndverksenteret og ender i Tinnsjøen. Reisa følger elva Gjøyst.

Det blir ei reise langs elva som gir den reisende en mangfoldig opplevelse.

Ideer:

opplysningsplasser med kunnskap, bilder o. l. om vekster, dyreliv, stein, vann, flommen i 1927 mm.

kunst laget av barna – i ulike dimensjoner

kunst den reisende selv er med på å utvikle, ex naturvev, varder o.l

bålplass

fiskeplass med stenger, markgravingssted m m

steder for å lytte, undre seg, filosofere

dokumentasjon av arbeidet med Vassreisa

områder for motoriske utfrodringer ex balanse, klatre

fuglekasser

Vassreisa går innom 4H og Speideren sine leirplasser

korresponderende sti til Vesleskogen

mm

Håndverksenteret har oppslag og foldere og markedsfører

Vassreisa for sine besøkende.

Utleie av ryggsekk med sitteplater, termos med kaffe, saftflaske e.l

Dokumentasjon

-

-

-

dokumentere hvordan barna inntar områdene langsmed elva og hvordan de medvirker til innholdet i Vassreisa

bok om Vassreisa

gjestebok for Vassreisende

Det vil stå mer om Vassreisa i de enkelte gruppene sine periodeplaner.