Gro Traen, peagogisk leder

Lena Lilleland, assistent

Christina Ausland, fagarbeider

 

Tlf: 940 33 531

MOSE ER GRUPPA FOR 4 ÅRINGER

Velkommen til nytt barnehageår Mose