Vesletun sitt planverktøy består av 3 deler;


1. Virksomhetsplan – dokumentene ligger enkeltvis på   hjemmesiden, deles ikke ut

  
 

 

 

2. Årsplan i kalenderformat -
deles ut til alle foreldre ca 1. oktober

 

 

3. Informasjonsskriv leveres foreldre som enkeltark

 

1.        Barn, foreldre og ansatte fordelt

2.        Nødvendig informasjon

3.        Plan for førjulstiden

4.        Fortløpende rapporter (ca 1g/6 uke) med bla  hvordan fagområdene og barnas medvirking har blitt ivaretatt