ÅRSPLAN 2017-2018

Vesletun er foreldredrevet og startet i januar 1990.

Åpningstiden er frakl. 06.30 til kl.17.00.       

Dersomfamilien skal bruke det siste kvarteret i

åpningstiden må dere gi de ansatte melding om det dagen før.  

 

Barnehagens telefoner

Hovednummer: 35080990

Direktenummer:

Heidi         940 33 526

Veslebu     940 33 528

Regnboga  940 33 529

Solglytt      940 33 537

Perlemor   940 33 562

 

Planleggingsdager barnehagen er stengt

Fredag   18.08.17

Mandag  18.09.17  

Torsdag   8.03.18

Fredag    18.05.18

Mandag   11.06.18

Vesletuns planverktøy

Virksomhetsplan – deles ikke ut, men dokumentene ligger enkeltvis på hjemmesiden    www.vesletun.dk  

Vi har valgt å legge det årsplaninnholdet som gjelder for flere år kun innunder virksomhetsplanen på hjemmesiden, og ikke i årsplankalenderen.

Informasjonsskriv leveres foreldre som enkeltark gjennom året

1.Barn, foreldre og ansatte fordelt på avdelingene                                      

2.Nødvendig informasjon                                                                            

3.Plan for førjulstiden   

4.Fortløpende rapporter med bl a hvordan fagområdene og barnas medvirkning har blitt ivaretatt.

Årsplanen er fastsatt av Vesletun sitt samarbeidsutvalg.

Årsplan 2017-18 PDF