Foreldremøter 2018/2019: kl. 18-20.

Torsdag 18.10.18. – felles del først, så avdelingsvis

Onsdag 10.04.19: Foreldremøte Regnboga

Torsdag 11.04.19: Foreldremøte Veslebu

Onsdag 24.04.19: Foreldremøte Solglytt

Torsdag 25.04.19: Foreldremøte Kongle

Tirsdag 30.04.19: Foreldremøte Mose