Planleggingsdager 2017-2018

 

 

 

Mandag  12.06.17 intern dag

 

Fredag   18.08.17 (felles alle barnehager)

Mandag  18.09.17 ( -"-)

Torsdag  08.03.18 ( -"-)

Fredag   18.05.18 (- "-)

Mandag  11.06.18  intern dag