Planleggingsdager 2018/2019:

 

Fredag 17.08.18

 

Fredag 02.11.18

 

Mandag 28.01.19

 

Mandag 11.03.19

 

Fredag 31.05.19

 

 

 

Foreldremøter 2018/2019:

 

Torsdag 18.10.18. – felles del først så avdelingsvis

 

Onsdag 10.04.19: Foreldremøte Regnboga

 

Torsdag 11.04.19: Foreldremøte Veslebu

 

Onsdag 24.04.19: Foreldremøte Solglytt

 

Torsdag 25.04.19: Foreldremøte Kongle

 

Tirsdag 30.04.19: Foreldremøte Mose