OPPHOLDSBETALING FRA 01.01.2018

 

                   
                                                                                                                                                     
             
Forfall 1. i mnd på forskudd

                                                              

JULI ER BETALINGSFRI

 

   

Dager pr uke    5 d 4 d 3 d 2 d
Opphold 2 910,-  2328,- 1746,- 1164,-
Mat 250 200 150 100
Bleier 100 80 60 40

 

 


 

 

Moderasjonsordninger

 

- Samlet inntekt lavere enn 428 000 gir 20 t gratis barnehage for 3,4,og 5 åringer
- Samlet inntekt lavere enn 500 500 gir oppholdsbetaling 6% av inntekten

 

 

 

 

 

Benytt dette skjemaet: Redusert oppholdsbetaling

 


Søskenmoderasjon 30 % for barn nr 2, 50 % for barn nr 3 og videre.


Pris pr. år:
   

Turkasse barn over 3 år kr 200

Turkasse barn under 3 år kr 100

Storvask kr 500 pr familie.