STEDSANS - LEVE VED TINNSJØEN

er et delprosjekt i regi av forskningsprosjektet


”Stedsplanlegging: Mennesker og vann i Tinn og Rjukan”

ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Dr.polit. Inger Birkeland er prosjektleder og forsker.

Prosjektet pågår i perioden 2006-2009


Se mer på hjemmesiden   http://www.chora.no/

Inger Birkeland vil delta på foreldremøte i høst og gi mer informasjon om prosjektet.

 

 

Vesletun skal være en del av prosjektet om stedbasert læring og vi har kalt vårt prosjekt for Vassreisa.

 

Rammeplanen sier en del som passer godt til vår deltagelse i prosjektet:

 

Rammeplanen 3.6 s 41

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.

Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.

Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

 

Rammeplanen 5.7 s 55

Barnehagen bør samarbeide med lokalsamfunnet for å gi barna varierte opplevelser og tilknytning til nærmiljøet.

Et godt samspill mellom barnehagen og skolen, kulturlivet, institusjoner, frivillige organisasjoner og menigheter kan berike både barnehagen og lokalmiljøet og bidra til å gi barnehagen lokal forankring.

 

Vassreisa blir navnet både på prosjektet og navnet på resultatet av prosjektet.

Vassreisa skal være en reise som starter fra Håndverksenteret og ender i Tinnsjøen. Reisa følger elva Gjøyst.

 

Det blir ei reise langs elva som gir den reisende en mangfoldig opplevelse.

 

Ideer:

-          opplysningsplasser med kunnskap, bilder o. l. om vekster, dyreliv, stein, vann, flommen i 1927 mm.

-          kunst laget av barna – i ulike dimensjoner

-          kunst den reisende selv er med på å utvikle, ex naturvev, varder o.l

-          bålplass

-          fiskeplass med stenger, markgravingssted m m

-          steder for å lytte, undre seg, filosofere

-          dokumentasjon av arbeidet med Vassreisa

-          områder for motoriske utfrodringer ex balanse, klatre

-          fuglekasser

-          Vassreisa går innom 4H og Speideren sine leirplasser

-          korresponderende sti til Vesleskogen

-          mm

 

Håndverksenteret har oppslag og foldere og markedsfører

Vassreisa for sine besøkende.

Utleie av ryggsekk med sitteplater, termos med kaffe, saftflaske e.l

 

Dokumentasjon

-          dokumentere hvordan barna inntar områdene langsmed elva og hvordan de medvirker til innholdet i Vassreisa

-          bok om Vassreisa

-          gjestebok for Vassreisende

 

Det vil stå mer om Vassreisa i de enkelte gruppene sine periodeplaner.