REGNBOGA

Evelin Ausland Andersen, pedagogisk leder

Anette Garden, barne- og ungdomsarbeider

Anita Bøen, barne- og ungdomsarbeider

Tove Martinsen, assistent

 

Tlf: 94033529

REGNBOGA ER AVDELINGEN FOR 2 ÅRINGER