Birgit E. Midtgard, pedagogisk leder

Evelin Ausland Andersen, pedagogisk leder

Christina Ausland, fagarbeider

Gunn Støen Hovda, fagarbeider

Maja Bakkhus, fagarbeider

Liss Bente Øverdal, assistent

 

Tlf: 940 33 531 

 

SOLGYTT ER AVDELINGEN FOR 3 OG 4 ÅRINGER 2017-2018

Rapport fra Solglytt, uke 33-44.

 

Barnehageåret er godt i gang for en stund siden, snart er vi halvveis og det nærmer seg jul! Barna har begynt å lage julegaver til dere foreldre, så nedtellingen til desember er i gang for flere.

Fokusområde – vennskap og språk:

Det tok noen uker før barna fant sin plass i barnegruppa, og vi har hatt fokus på å bevare og danne nye vennskap. Vi voksne må veilede barna ved behov, og fremme et inkluderende miljø – hvor alle skal få delta i lek og oppleve glede og vennskap. Vi voksne har et ansvar for å stoppe, forebygge og følge opp uheldige samspillsmønstre, utestenging og mobbing.

Vi snakker sammen om hvordan vi skal være mot og snakke til hverandre – med gjensidig respekt.

Vi har startet opp med Småsteg-samlinger mandag og torsdag (da har alle barna på avdelingen barnehageplass), hvor barna får se bilder av barn som viser ulike følelser, barn som står midt i ulike situasjoner (inkludering, utestenging), og vi samtaler og stiller spørsmål som gjør at barna må reflektere over det de ser. Vi bruker speil i samlingene, slik at barna kan se seg selv når de skal vise hvordan de ser ut når de er glade, sinte, lei seg, osv.

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres.»

(Rammeplan for barnehagen, 2017.)

 

Språklek er en del av hverdagen, og det er mye lek med ord og rim om dagen. Inne på avdelingen har vi en eske med språkleker som blir brukt med alle barna i smågrupper. Eksempler på aktiviteter er:

-          Sanger, rim og regler, bøker, munnmotoriske fortellinger som sier hva barna skal gjøre (eks. «trollmor måtte vaske veggene» - «vask» sidene i munnen med tungen).

-          Blåse fjær/liten ball med sugerør.

-          Spå med munnmotoriske øvelser som oppgaver inni.

-          Ballonger

-          Brettspill hvor man skal lage ulike lyder med munnen på de ulike fargene brikken kommer på.

Inne på avdelingen ser vi ofte at barna velger rom etter hvilke leker som befinner seg på de ulike rommene. Av og til sier de at de vil leke der et eller flere andre barn er, men barnegruppa har flettet seg sammen på tvers av kullene i løpet av ukene som har gått, og de har også stor glede av å leke sammen med Perlemorbarna. På fredager er vi sammen med Perlemorbarna, da setter vi voksne opp ulike aktiviteter etter hvor mange voksne vi er, og barna velger seg på de ulike aktivitetene på tvers av de 2 avdelingene. Dette har fungert veldig bra, og barna virker trygge og fornøyde med å gjøre det slik denne dagen.

«Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.»

(Rammeplan for barnehagen, 2017.)

 

Konstruksjonslek er på topp om dagen; Lego, treklosser, togbane, stoler og bord (som bygges om til undervannsbåter, hytter osv.), magneter bruker barna kreativt og gjerne sammen med andre leker. De kan bygge garasje med magneter, og henter seg biler som skal stå parkert i garasjen. De bygger låve med Lego, og finner dyr som kan bo i låven.

Ute har det vært veldig populært å sykle tidligere i høst. Dette har avtatt litt etter hvert som det er blitt kaldere ute. Vi ser mye lekerutiner; mamma, pappa og baby er noe en gjeng henter opp og leker ute flere ganger i uka. Politi og tyv lek har vært en lek flere har tatt opp igjen ute etter at politiet var på besøk i forbindelse med hærverket på hønsegården. Å huske med dragefart og/eller romskipfart i den store huska er noe alle spør om å gjøre rett som det er! Sandkassa blir flittig brukt, veier og fjell blir til, kjeler og bøtter blir snudd opp ned og brukt som trommer, og det er ofte salg av muffins i ulike former.

Barnegruppa og hverdagen:

Rutinene på Solglytt er nå kjent for alle barna på avdelingen, og ser ut til å fungere bra. Vi har stort fokus på å høre på beskjeder, og at barna skal følge enkle beskjeder eller oppgaver som blir gitt. Etter hvert som ukene gikk, oppdaget vi at vi har en utfordring med at mange barn lager mye lyder, både høye og lave, som forstyrrer andre barn i lek og andre aktiviteter.  Det er lyder som å smekke med leppene, si f.eks. «bababababa» eller andre gjentagende lyder o.l. Det er helt greit å lage lyder i lek, men ved måltidene, i aktiviteter som puslespill, tegning, kitt o.a. blir dette forstyrrende for andre som er rundt, og unødvendige lyder. Om man har ett barn hjemme som lager slike lyder er det ikke sikkert man legger merke til det, men når 13 barn lager slike lyder (ofte samtidig), blir det slitsomt for både små og store ører. Barna sier ifra til hverandre når de syns det blir for mye lyd, men det er ikke alltid like lett å forstå at de lydene «jeg» lager gjør at det blir ubehagelig for andres ører.

Vi ser en tendens til at mange av barna feiltolker ulike situasjoner i negativ retning. Et eksempel er at 2 barn går forbi hverandre på vei ut/inn i garderoben og dulter borti hverandre. Da sier det ene barnet med morsk stemme «Han/hun dytta meg!».

Vi voksne snakker mye med barna om at av og til skjer det uhell, og alt blir ikke gjort «med vilje».  Det å bevisstgjøre de på at det kan skape konflikter om man har en negativ holdning til «alt» andre gjør, har gjort at flere nå ser at ulike situasjoner kan oppstå ved uhell.

Vi voksne er bevisste på å være tydelige og samkjørte med tanke på tilbakemeldinger til barna, på denne måten skaper vi forutsigbarhet og mindre usikkerhet for barna.

«Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.»

(Rammeplan for barnehagen, 2017.)

 

Naturarven, kulturarven og verdensarven er en del av hverdagen i barnehagen. Vi bruker blant annet nærområdet aktivt, vi har pyntet juletreet i Vassreisa med selvlaget pynt, vi har tinnmålet synlig på avdelingen – slik at det er lettere for barn og voksne å bruke dette aktivt i hverdagen, på Fantasia har vi verdensarvsveggen vår og på nyåret har vi planer om speeduke(r) hvor verdensarven skal stå sentralt.

Velkommen til nytt barnehageår på Solglytt.

 

Nå er høsten på vei, det er klart for nytt barnehageår, og vi ønsker alle velkommen til Solglytt. Dette barnehageåret er vi 13 barn, 10 gutter og 3 jenter på avdelingen.

De ansatte er Gunn, Christina, Liss, Tove, Birgit og Evelin.

Bilder og navn av de ansatte henger på døra inn til Solglytt.

 

Som dere er informert om har Birgit overtatt en del av ansvarsoppgavene som ligger til styrerstillingen i en periode fremover, hun kommer derfor ikke til å være på avdelingen hele dager, men under alle måltider og ved behov. Kjersti (fra Perlemor) skal være på Solglytt mandager og tirsdager i ukene fremover for å dekke opp at Birgit ikke er på avdelingen.

 

Ukeplanen for i år er tenkt slik dere ser under, om det blir endringer gir vi dere beskjed.

Formiddag

Mandag

Ettermiddag

Inne

 

Ute

Formiddag

Tirsdag

Ettermiddag

 

Vesleskogen

Formiddag

Onsdag

Ettermiddag

Inne

 

Ute

Formiddag

Torsdag

Ettermiddag

Ute

 

Inne

 

Fredag 

Barna velger:

Inne, ute, tur eller Vesleskogen.

 

Om det er noe dere lurer på eller vil snakke om, ta kontakt med oss på avdelingen eller ring på Solglytt sin telefon: 94 03 35 31. 

Dersom vi er på banen, tur, i hallen, i kjelleren eller andre steder, henger vi en lapp på døra til Solglytt, så vet dere hvor dere finner oss.

 

Det er fint om regntøy, parkdresser og etter hvert vintertøy henges ute i grovgarderoben ved toalettene, da det blir trangt om plassen inne i Solglytt sin garderobe. Vi øver på at barna skal henge opp yttertøyet sitt selv og sette skoene under benken ved plassen sin når de har kledd av seg. Vi oppfordrer dere til å være flinke til å merke klærne til barna deres, slik at vi kan hjelpe til å legge klær og sko på riktig plass når det blir rot i garderoben.

Det er fint om dere hjelper oss med å holde private leker borte fra barnehagen, garderoben og sekkene til barna, da barna ofte blir distrahert av dette når de skal kle på/av seg. Sovebarna kan ha med seg en bamse/kos i sekken ved behov.

 

Mer informasjon om fokusområder o.l. kommer i årsplanen.

Vi gleder oss til et nytt og spennende år sammen med barna deres!

 

Hilsen oss på Solglytt