STYRER: Heidi Therese Gollner

 

VESLEBU (1-2 ÅRINGER)

Camilla J. Lurås, pedagogisk leder

Anette Garden, fagarbeider

Kirsten Vilnes, assistent

 

REGNBOGA (2-3 ÅRINGER)

Evelin Mogen, pedagogisk leder

Christina Ausland, fagarbeider

Ingrid Gvammen, assistent

Trude Stegarud, assistent

 

SOLGLYTT (3-4 ÅRINGER)

 Gro Traen, pedagogisk leder

Marianne Mol einungbrekke, pedagogisk leder

Kjersti Kultan, pedagogisk leder/barnehagelærer

Anne Grethe Grimsrud, fagarbeider

Gunn Støen Hovda, fagarbeider

Liss Bente Øverdal, assistent

 

PERLEMOR ( 5-6 ÅRINGER)

Birgit Midtgard, pedagogisk leder

Trine Hovinbøle, pedagogisk leder

Maja Bakkhus, fagarbeider

Ågot Iversen, fagarbeider

Lena Kristin Lilleland, assistent